V. Olvasótábor

Mottó: "Olvasónak nem születik az ember, az olvasóvá válás nevelési folyamat eredménye..." (Tóth Tibor műfordító)
A nyár folyamán az EMMI és az ELTE pályázati felhívására készítettük el és adtuk be a V. Olvasótábor programját, amit a pályáztató pozitívan értékelt és ötszázezer forinttal jutalmazott. Táborunkat az őszi vakációban, 2017. október 30-november 2 közötti időszakban tartottuk meg a gimnázium könyvtárában, húsz III-IV. osztályos kisdiák számára. A tábor fő célja a könyv és az olvasás iránti érdeklődés felkeltése, a gyermekek könyv- és könyvtárhasználati ismeretek elmélyítése mellett az Orbán Balázs Gimnázium gyermekkönyvtárának bővítése, frissítése is a megvalósítások közé sorolható.
Igyekeztünk különböző játékos tevékenységekkel felkelteni diákjaink érdeklődését. Kezdésként a könyv részeivel ismerkedtek, majd Weöres Sándor: Ha vihar jő a magasból című versét tanultuk meg, aminek később megzenésített formáját is elsajátítottuk ritmushangszereket használva. Különböző olvasási technikákkal (lánc, csoportos, közös, egyéni, válogató) mesét, ismeretterjesztő szöveget olvastak és ehhez változatos feladatokat oldottak önállóan, párban vagy csoportosan az értő olvasás elmélyítése érdekében. A tanulók beszéd és kommunikációs kedvének fenntartására, ösztönzésére igyekeztünk derűs, oldott légkört kialakítani, ezért mozgásos-, anyanyelvi-, valamint szórakoztató játékokat építettünk be a feladatok megoldásai közé. Ugyanakkor kézműves tevékenységekkel is lazítottunk, készítettünk temperával őszi fát, színes kartonokból emberfejet, fonal technikával őszi képet, sünit. A pályázattal szerzett vadonatúj könyveket a könyvturkáló alkalmával mindenki odaadással vette kézbe, olvastak belőle majd bemutatták egymásnak és ki is kölcsönözték.
Az idén a székelyudvarhelyi városi könyvtár meglátogatása is szerepelt a programunkban, ahol Szőcs Endre igazgató úr fogadott bennünket és Rendi Éva-Ildikó könyvtáros segítségével betekinthettünk a különböző részlegekbe, 3D-s filmrészletet néztünk és végül a gyermekkönyvtárban olvasásra is sort kerítettünk.
A projektzáró eseményre meghívtuk a diákok szüleit, nagyszüleit, ahol fényképes prezentációval elevenítettük fel a tábor fontosabb mozzanatait, daloltunk és még a szülinaposainkat is felköszöntöttük.

Hatos Melinda, könyvtáros
Szávuly Emese, tanítónő

 

olvast 1

 

olvast 2

Partnereink

fp

elka i