„Egy mosolygó iskola”

Az Orbán Balázs Gimnázium alsó tagozatos tanulói és pedagógusai számára nagy öröm, hogy a Polgár - Társ Alapítvány és Mol Románia által meghirdetett „Zöldövezetek” programban, „Egy mosolygó iskola” nevet viselő pályázat támogatást nyert és ezáltal iskolánk gazdagabb, szebb és „mosolygósabb” lehet 750m2 zöldövezet rendezésével, 14 facsemete, 100 cserje, 100 virág ültetésével és egy játszótér felállításával.

 

mosoly ert

 

A projektbe foglalt tevékenységek céljai egy szebb és kellemesebb környezet biztosítása a tanulók számára, tanösvény létrehozása oktató céllal, valamint ökológiai és környezetvédelmi nevelés.

 

A tanulók a legmeghatározóbb értékek, élmények közül sokat az iskolában töltött évek alatt szereznek, ezért fontos már a legifjabb generáció figyelmét felhívni a környezet védelmének és megóvásának fontosságára, hogy a környezettudatos, felelős gondolkodás mielőbb megjelenjen a kisdiákok mindennapjaiban.
 

plakat hu    plakat ro

Tevékenységek a Madarak és Fák Napján

mos mf w

2016. május 10-én, Madarak és Fák Napján, iskolánk kis tanulói ismét tevékenykedtek. „A fák szerepe a mi életünkben” cím alatt zajló tematikus tevékenységük elsősorban az ökológiai és környezetvédelmi nevelést szolgálta. Interaktív tevékenységük során a kisebbek rajzoltak, festettek, képekben fejezve ki gondolataikat, elképzeléseiket, a nagyobbak pedig rövid beszámolókat írtak, bemutatókat tartottak a témával kapcsolatosan...

„Egy mosolygó iskola”: Tevékenységek a Föld napján

mosoly w

Az „Egy mosolygó iskola” projektünk támogatást nyert. Tanulóinkkal együtt örvendhetünk majd, a gyönyörű virágoknak, fáknak és az új játszótérnek. Ennek megvalósítása érdekében, már „tevékenykedtünk”: április 22-én, a Föld napján szorgoskodott az előkészítő és I-IV osztály minden tagja. A legkisebbek elvetett magjai már zöldülnek. A nagyobbak játszótér maketteket, plakátokat készítettek...

Partnereink

fp

elka i