Infoprog verseny Szlovákiában

info w

Mint sok éve már rendszeresen, az Orbán Balázs Gimnázium idén is részt vett sok ügyes diákkal a nemzetközi Infoprog informatika versenyen. 2016. április 27-én, az „Iskola másképp” hét szerdáján elindultunk két járművel a szlovákiai Fülek felé. Mivel az iskolabusz foglalt volt, ezért Szövérfi Kálmán 9 személyes kisbuszával, valamint az iskola fehér Dacia Logan-jével (Andrási Domokossal a volán mögött) indultunk el. Csapatunk a sofőrökön és Simó Margit tanárnőn kívül kilenc tagot számlált: Balázs Beáta, Simó Boglárka, Jakab Anett, Hurubás Dávid, Mózes Botond, Palkó Botond, Maior Máté, és mi, Vass Renáta, valamint Lőrinczi Eszter...

„Újrahasznosítás és mûvészet”

pal w

Az iskola másként hét második napján a X. B. osztály Larcher Mária Ibolya és Bartha Rodica tanárnőkkel hulladék újrahasznosítási tevékenységen vett részt. A műanyag hulladék jelenti korunk egyik nagy környezetvédelmi kihívását, amire a szelektív hulladékgyűjtés az egyik válasz. Ezekből készül a legtöbb újrahasznosított termék...

Víz- és talajvizsgálat

viz w

Az Orbán Balázs Gimnázium VII. osztályának különleges, érdekes tevékenységben volt része 2016. április 21-én, ugyanis talaj- és víz zseblabor kísérleteket végeztünk a Gagy-patak és Küküllő környezetében.

Mielőtt elindultunk, a tanárnő ismertette a feladatunkat, kiosztotta a kísérlethez való feleszereléseket és 4-5 fős csapatokra osztott minket. A rossz időjárás ellenére is próbáltuk teljesíteni a feladatokat...

IX. Logika verseny

log w

Az Orbán Balázs Gimnázium Iskola másként hetének egyik népszerű programja a logika verseny, mely idén IX. alkalommal került megrendezésre. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a diákok körében igény van az ilyen jellegű versenyekre, ahol hangsúlyt kapnak a problémamegoldó és együttműködési készségek, ahol a diákoknak lehetőségük nyílik a sikerélmény megtapasztalására...

Tevékenységek a Madarak és Fák Napján

mos mf w

2016. május 10-én, Madarak és Fák Napján, iskolánk kis tanulói ismét tevékenykedtek. „A fák szerepe a mi életünkben” cím alatt zajló tematikus tevékenységük elsősorban az ökológiai és környezetvédelmi nevelést szolgálta. Interaktív tevékenységük során a kisebbek rajzoltak, festettek, képekben fejezve ki gondolataikat, elképzeléseiket, a nagyobbak pedig rövid beszámolókat írtak, bemutatókat tartottak a témával kapcsolatosan...

„Egy mosolygó iskola”: Tevékenységek a Föld napján

mosoly w

Az „Egy mosolygó iskola” projektünk támogatást nyert. Tanulóinkkal együtt örvendhetünk majd, a gyönyörű virágoknak, fáknak és az új játszótérnek. Ennek megvalósítása érdekében, már „tevékenykedtünk”: április 22-én, a Föld napján szorgoskodott az előkészítő és I-IV osztály minden tagja. A legkisebbek elvetett magjai már zöldülnek. A nagyobbak játszótér maketteket, plakátokat készítettek...

Együtt a Földünkért!

fold w

A Föld Napja alkalmából közös projektet terveztünk a székelyudvarhelyi Tompa László Általános iskola III. A. osztályos tanulóival. A hároméves együttműködés után a gyerekek ismerősként üdvözölték egymást. Közösen olvastuk el a Reggeli üzenetet, melyből megtudták, mi lesz a nap témája, mivel foglalkozunk. Mindenki bemutatkozott, majd közösen felolvasták a Kék bolygó című mesét...

Újrahasznosítás az önkéntesekkel

ujra w

2016. április 4-8 közötti időszakban az Erdélyi Ifjúsági Egyesület három lelkes önkéntese iskolánk elemi osztályos tanulóival a szelektív hulladékgyűjtésre hívta fel a gyermekek figyelmét otthon és az iskolában egyaránt és ötletet adott ezek újrafelhasználására annak érdekében, hogy minél tisztább környezetben élhessünk. Iskolánk könyvtárában és az osztályteremben nagyszerű dolgokat készítettek közösen...

Partnereink

fp

elka i

netter